Wet meldcode


Professionals die werken volgens de vijf stappen van de meldcode grijpen drie keer zo vaak in bij het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is de meldcode sinds 1 juli 2013 verplicht voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Meldpunt mediation 2021